Κ. Σδράβου | Στάθμιση και πολιτισμική προσαρμογή στα ελληνικά της κλίμακας BPFAS για την ανίχνευση διαταραχών σίτισης στα παιδιά (προφορική ανακοίνωση – ΕΑ020)2018-11-21T09:29:06+00:00

Project Description

Κ. Σδράβου | Στάθμιση και πολιτισμική προσαρμογή στα ελληνικά της κλίμακας BPFAS για την ανίχνευση διαταραχών σίτισης στα παιδιά (προφορική ανακοίνωση – ΕΑ020)
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής