Ε. Βασιλειάδου | Σύνδρομο RAPUNZEL – Σπάνια επιπλοκή της τριχολλομανίας επι Κοιλιοκάκης2018-11-20T17:12:28+00:00

Project Description

Ε. Βασιλειάδου | Σύνδρομο RAPUNZEL – Σπάνια επιπλοκή της τριχολλομανίας επι Κοιλιοκάκης
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής