Ενημέρωση γονέων2017-05-22T12:10:27+03:00

Ενημέρωση γονέων

Πρακτικές για την αντιμετώπιση παθήσεων

Οι συστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα έχουν χαρακτήρα γενικό ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την κλινική εκτίμηση, αναγκαία για την εξατομίκευση του εργαστηριακού ελέγχου και της θεραπείας σε κάθε ασθενή, πράγμα που είναι αποκλειστική ευθύνη του θεράποντος ιατρού του.
Για περαιτέρω πληpοφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Go to Top